CÔNG TY TNHH KKD
Địa chỉ: 33 Đường 1E KDC Trung Sơn, Xã Bình Hưng, Huyện Bình Chánh, Tp.HCM.
E-mail: info@kkd.vn  |  Website: www.kkd.vn